Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Sviatok práce

Šťastný je určite taký človek, ktorý má svoju prácu rád nielen preto, že ho živí ale aj baví a cíti sa pri nej slobodný a užitočný.

Je prvý máj, máme štátny sviatok, ktorý je zasvätený práci. Vonku prší a tak som si povedal, že sa trocha nad významom slova „práca“ zamyslím.

Totiž, práca podľa Biblie, sprevádza človeka, už od čias Adama. A či chceme alebo nie, už od samého začiatku bola chápaná predovšetkým ako povinnosť človeka, čiže viac menej ako ľudský údel. Takže už v knihe Genezis (2:15-22) je napísané : „ I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil.“ Človek ale Boha neposlúchol, lebo porušil jeho zákaz a jedol ovocie zo stromu poznania. Nasledoval Boží trest a Boh Adamovi stanovil: „ pre teba bude pôda prekliata s námahou sa z nej budeš živiť a v pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme“. Ani Nový zákon nie je, čo sa práce týka, k človeku zhovievavejší lebo sa tam píše, že „Kto nepracuje, nech ani neje." Naopak sv. František vyjadril postoj k práci tak, že už ju nechápal ako trest, ale ako „milosť môcť pracovať“. Františkáni tento jeho postoj k práci vysvetľujú ako našu spoluúčasť na dotváraní sveta, ktorý stvoril Boh a nám ho daroval, aby sme si ho ďalej obrábali a strážili. Podľa filozofa Hegla je práca počiatok a podmienka spoločenského života, základ spoločenskej podstaty človeka. Toľko na úvod.  A čo bolo ďalej poznáme z dejepisu. Práca bola teda nielen zatracovaná ako trest pre spodinu ľudstva, ale aj velebená ako ctená vlastnosť, patriaca k poriadnemu človekovi.

Pre lepšiu predstavu napíšem niekoľko hesiel o práci. Začnem tými zápornými: otrocká práca, nútená práca, úmorná práca, zničujúca práca, galeje, mordovisko, hrdlačina, drina, lopota, vysiľujúca práca, vykorisťovateľská práca, mafiánska práca, zločinecká práca, upracovali ich k smrti, práca od vidím do nevidím, povinná práca, sizyfovská práca, bez práce nie sú koláče, atď. Pokračujem kladnými: práca oslobodzuje, práca šľachtí človeka, slobodne pracovať, hrdinská práca, plodná, záslužná, významná, priekopnícka, budovateľská, socialistická práca, práci česť, a podob.

Dnes by sa slovo práca dalo vysvetliť aj ako vynakladanie telesného alebo duševného úsilia človeka, výsledkom čoho je vec alebo činnosť, ktoré sa následne stávajú zdrojom zárobku, živobytia a uspokojenia jeho potrieb.  Samozrejme, že poznáme rôzne formy práce. A veru nie každá práca je pre človeka aj prospešná. Sú aj také druhy práce, ktoré človekovi výslovne škodia, ba sú aj také, ktoré sú pre ľudí zakázané a tak ich robia stroje či roboty. Veru práca je rôznorodá a aj jej význam a potreba sú veľmi rozdielne. Jedno je ale isté, že ľudstvo by si malo ceniť a vážiť takú prácu, ktorá je pre človeka zušľachťujúca  a nie zničujúca. A taká práca si podľa mňa, skutočne zaslúži mať v kalendári svoj sviatok.  Preto je 1. máj sviatkom takejto práce nielen pre kresťanov ( svätý Jozef Robotník) ale od roku 1889 aj ako celosvetový medzinárodný sviatok všetkých pracujúcich.  

A môj záver. Šťastný je určite taký človek, ktorý má svoju prácu rád nielen preto, že ho živí ale aj baví a cíti sa pri nej slobodný a užitočný. Príjemný predlžený víkend  a veľa vytrvalosti pri prekonávaní súčasnej koronakrízy, praje doko.


Akí sme? | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014