Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Sme na dobrej ceste, pán prezident Gašparovič

Vážený pán prezident,

v predchádzajúcich dňoch sme mali my, podľa Vášho slovníka „ulica“, možnosť prečítať si viaceré Vaše stanoviská k reakciám občanov Slovenskej republiky na Vaše rozhodnutie nevymenovať doc. Čentéša, legitímne zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora, do tejto funkcie:

(http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=16785,

http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=16795).

V tejto súvislosti Vám chcem na úvod poďakovať. Áno, znie to na prvý pohľad nelogicky vzhľadom na Vaše doterajšie pôsobenie vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky. A predsa to logiku má. V tieto dni totiž robíte pre občanov našej krajiny viac, ako by ste určite chceli. Otvárate oči aj tým, ktorí boli donedávna Vašimi priaznivcami.

Vďaka Vám už skutočne len málokto môže nevnímať súvislosti a nevidieť realitu. A to je veľmi podstatné, aby sme konečne mali na čele krajiny tých správnych ľudí hodných pozícií, ktoré zastávajú – charakterných, čestných, zodpovedných, neskorumpovateľných. Ľudí vysokých morálnych a odborných kvalít, ktorí si zaslúžia našu úctu a dôveru.

Pán prezident, Vaše rozhodnutie nevymenovať doc. Čentéša za generálneho prokurátora je obrovskou ranou demokracii na Slovensku, je to opovrhnutie spravodlivosťou, opovrhnutie nami, občanmi Slovenska. Svojím konaním dlhodobo preukazujete hlbokú neúctu voči právu, zákonom nášho štátu vrátane Ústavy SR, k základným princípom demokracie a v neposlednom rade voči občanom tejto republiky. Nevymenovanie zákonne zvoleného kandidáta na funkciu generálneho prokurátora je posledným klincom do rakvy demokracie na Slovensku. Neúcta občanov voči Vašej osobe, ktorej podľa Vašich slov nerozumiete, je tak len obyčajným zrkadlom tejto Vašej neúcty. Jednoducho: „Čo zasejem, to budem žať.“

Vašimi vyjadreniami z predchádzajúcich dní zase len zbytočne dávate podnet na zosmiešňovanie Vášho konania. Tieto Vaše stanoviská vyznievajú ako paródia na Vaše konanie, ako príspevky, ktoré píšu humoristi, aby pobavili paródiou verejnosť. Vy, pán Gašparovič, ale nie ste vo funkcii prezidenta republiky preto, aby ste šírili humor a týmito Vašimi vyjadreniami, ktoré pôsobia komicky najmä kvôli rozporu s Vašimi skutkami, sa tak arogantne vysmievate občanom do očí. Prejavujete tým voči nám všetkým hlbokú neúctu a strácate aj posledné zvyšky dôstojnosti.

Vaše stanoviská z predchádzajúcich dní, rovnako ako stanoviská Róberta Fica, vykazujú jasné znaky prejavov komunistických pohlavárov. Sú zmesou klamstiev, manipulácií, pekne znejúcich, ale vo Vašom podaní, žiaľ, len prázdnych a trápnych fráz, osočovania, zosmiešňovania, zastrašovania a rozoštvávania s cieľom rozdrobiť silu tých, ktorí sa postavili na stranu obhajoby spravodlivosti, princípov demokracie a dodržiavania zákonov.

Áno, doteraz to vždy zaúčinkovalo. Stačilo nasľubovať istoty a čo najčastejšie opakovať, ako Vám záleží na občanoch a ako všetko robíte pre nich. Opakovali ste to s nádejou, že stokrát opakovaná lož sa v očiach verejnosti stane skutočnosťou. Ako mnohokrát predtým. Preto ste asi mnohí prekvapení, že tentokrát to nefunguje. Našťastie a konečne. Preto teraz tá panika z Vašej strany, keď vidíte, že ľudia si začali uvedomovať súvislosti a začínajú sa otvorene domáhať toho, čo im patrí.

V reakcii na iniciatívu p. Kusého sa pýtate: „Uvedomuje si však pán Kusý, k čomu občanov vyzýva a aké posolstvo vysiela do zahraničia? Kde je jeho diel zodpovednosti za pokoj, stabilitu a prosperitu v tejto krajine?“

Predstavte si, pán prezident, že ste to dokonale vystihli. Stále väčšia časť „ulice“, čiže občanov tvoriacich tento štát, si, našťastie, presne toto uvedomuje. Uvedomuje si svoj diel zodpovednosti za pokoj, stabilitu a prosperitu v tejto krajine a preto sa aktivizuje na obranu demokracie a právneho štátu a stavia sa na odpor voči arogancii moci, ktorú reprezentujete. Preto ste aj s Róbertom Ficom takí zneistení a reagujete podráždene. To, čo Vás desí a čo Róbert Fico označuje za útok na štátnosť a cirkus, je v skutočnosti odhodlanie občanov brániť spravodlivosť, demokratické princípy, právny štát.

Áno, doposiaľ ste spolu s Róbertom Ficom dokázali mnohých občanov oklamať, že pre nich kauza vymenovania riadne zvoleného generálneho prokurátora nie je vôbec podstatná a že pre nich je podstatné, aby mali plné peňaženky. Takto ste sa snažili odpútavať pozornosť ľudí a vyvolať ich nezáujem. Lenže teraz nastal čas, že si aj mnohí z nich uvedomili súvislosti. Pochopili, že súvislosť medzi čestným, zodpovedným, neskorumpovateľným generálnym prokurátorom, jeho zodpovednou prácou a peňaženkou bežného občana tejto krajiny je oveľa priamejšia, ako si predtým mysleli.

Veľká časť občanov už pochopila, že finančná kríza a nedostatok peňazí je len pre nich, nie pre výkonnú moc, politikov, politické strany a ich mecenášov, spriaznených podnikateľov, finančné skupiny, oligarchov ovládajúcich v skutočnosti tento štát a parazitujúcich na bežných občanoch tejto krajiny. Pre nich žiadna finančná kríza nie je, oni bohatnú na úkor občanov Slovenska naďalej, a to aj s požehnaním súdnej moci. Občan už pochopil, čo znamenajú Vaše výzvy k solidarite, k uskromneniu sa, k zodpovednosti.

Peňazí je v skutočnosti dosť pre každého občana štátu. Len akosi naši zvolení predstavitelia zabudli naozaj myslieť národne a cítiť sociálne. A toto myslenie a cítenie uplatňovať v praxi. Konať, nie rozprávať. Absenciu skutkov nahrádzajú pre istotu vyššou frekvenciou omieľania dobre znejúcich prázdnych sľubov a rečí. Dúfajú, že konanie proti záujmom občanov vyvážia v očiach verejnosti častejším slovným presviedčaním o práci v prospech národa, o záujme o občana. Táto hra je ale pre stále väčšiu časť občanov už veľmi priehľadná, pán prezident. Finančná kríza je v skutočnosti krízou morálky tých, ktorý ovládajú našu krajinu, naše životy a rozkrádajú náš štát, peniaze občanov a daňových poplatníkov. Naše peniaze. A chcú stále viac a viac. Preto vyzývajú bežných občanov k solidarite, k uskromneniu sa, k zodpovednosti. A túžia, samozrejme, zostať pri moci. Aj preto je pre nich taký dôležitý „spoľahlivý“ generálny prokurátor.

Pán Gašparovič, stále viac ľudí si uvedomuje, prečo Róbert Fico potrebuje nutne takého generálneho prokurátora, akým bol Dobroslav Trnka. Chápu aj to, prečo napr. ľudia okolo Mikuláša Dzurindu tiež mali záujem presadiť Dobroslava Trnku. Vedia, prečo bol Dobroslav Trnka pre nich tým „spoľahlivým“ kandidátom. Veď sa už, mimochodom, veľakrát v minulosti „osvedčil“. Obyvatelia tejto krajiny vnímajú aj to, prečo ste sa Vy osobne odhodlali k tak zúfalému kroku, akým je nedodržanie ústavy a tým k úplnej diskreditácii vlastnej osoby.

Jednoducho občan stále viac chápe, prečo sa mnohí tak boja čestného, neskorumpovateľného generálneho prokurátora. A chápe aj to, že o čo viac sa ho mnohí „mocní“ boja, o to viac je potrebný pre bežného občana, aby chránil jeho záujmy. Žiadna terciálna záležitosť. Naopak, je to nesmierne dôležité pre každého jedného občana tohto štátu.

Pán prezident, asi ste si mysleli, že nás, občanov tejto krajiny, dokážete klamstvami a manipulatívnymi technikami umlčať navždy. Ako vidíte, mýlili ste sa. Každé divadelné predstavenie sa raz skončí. Posledná kvapka práve pretiekla. My občania, si zaslúžime dôstojných, úprimných, zodpovedných, charakterných a neskorumpovaných predstaviteľov, zaslúžime si na čele štátu takých reprezentantov, ktorí skutočne sledujú naše záujmy a pracujú pre dobro občanov. Nie takých, ktorí pošliapavajú demokraciu na Slovensku, nedodržiavajú zákony a konajú proti záujmom občanov. Nie takých, ktorí rozkrádajú našu republiku, prípadne sa rozkrádaniu bez slova prizerajú, alebo mu svojím konaním napomáhajú. Chceme len to, čo nám, občanom a daňovým poplatníkom tejto krajiny, patrí, a preto sme v práve. Nie slová, skutky.

Tie Vaše súčasné útoky a útoky Róberta Fica a celej strany Smer voči všetkým, ktorí sa po Vašom rozhodnutí nevymenovať doc. Čentéša za generálneho prokurátora aktivizujú na obranu demokracie a spravodlivosti na Slovensku, vyznievajú len ako zúfalé reakcie poukazujúce na nervozitu a strach z toho, že verejnosti už nie je ľahostajné konanie proti záujmom tohto štátu a jeho občanov.

Pán prezident, Vy ste si spolu s Róbertom Ficom zvolili uplatňovať aroganciu moci a tejto krajine veľmi škodíte, rovnako ako tí, ktorých želania vo svojich funkciách plníte. Ani náhodou nesledujete záujmy občanov. Naopak, Vaším konaním sú záujmy občanov tejto krajiny výrazne poškodzované.

Zvolili ste si mimoriadne arogantné správanie, opovrhovanie „ulicou“ a názorovými oponentmi, ich ponižovanie a zosmiešňovanie. Samozrejme, ponižovaním a zosmiešňovaním iných ste ponížili a zosmiešnili len sami seba. Odpisujete iných pre ich skutočné hodnoty, ktoré nevyhovujú Vašim potrebám a potrebám tých, na pokyn ktorých konáte. Pritom ste v očiach verejnosti odpísali seba – svojou aroganciou, pošliapavaním demokracie, porušovaním zákonov vrátane ústavy, chýbajúcimi morálnymi a odbornými kvalitami. Je to smutné a zároveň spravodlivé. Božie mlyny melú pomaly, ale isto a každému sa všetko dobré aj zlé raz vráti. Toto je prirodzený zákon, nie vytvorený ľuďmi, a preto je dokonalý, absolútne spravodlivý, platí pre každého rovnako a vždy sa dodrží. Je nezmanipulovateľný, nezneužiteľný a nedá sa obísť. Pred týmto zákonom sme si, našťastie, všetci rovní. A na to ste, pán prezident, akosi zabudli. Rovnako ako Róbert Fico, viacerí predstavitelia Ústavného súdu SR, Generálnej prokuratúry SR a všetci ostatní zainteresovaní v nevymenovaní doc. Čentéša za generálneho prokurátora. Aj preto je najvyšší čas, pán prezident, prevziať konečne zodpovednosť za doterajšie konanie. Ešte stále je priestor na sebareflexiu a na ukončenie neférovej hry hranej doposiaľ s občanmi Slovenskej republiky. Prajem Vám v tejto súvislosti silu rozhodnúť sa správne.

Vaše rozhodnutie nevymenovať zákonne zvoleného generálneho prokurátora do funkcie a následné veľavravné a veľmi čitateľné reakcie Vás aj Róberta Fica na oprávnené pobúrenie verejnosti spôsobujú presný opak toho, čo by ste si želali. Mnohým sa konečne otvárajú oči. Stále väčšia časť občanov SR prestáva byť ľahostajná k dianiu v našej krajine a nachádza v sebe odhodlanie postaviť sa na odpor voči arogancii moci. Začíname si viac uvedomovať našu zodpovednosť za vlastné životy a fungovanie štátu, v ktorom žijeme. Ide totiž o naše životy a životy našich detí. A my, všetci, si zaslúžime dôstojný život v spravodlivej spoločnosti. Nachádzame v sebe dostatočnú morálnu silu, ktorá dokáže prekonať nespravodlivosť, bezcharakternosť, aroganciu moci aj silu peňazí. Vás, pána Róberta Fica a mnohých ďalších to síce desí, ale my, občania tejto krajiny, sme tak, konečne, na dobrej ceste, pán prezident.

 

S pozdravom

 

občan Slovenskej republiky

 


Dianie na Slovensku | stály odkaz

Komentáre

  1. Gasparovic
    http://www.balloon-time.cz/

    Gasparovic tam nema co robit
    publikované: 24.05.2013 20:38 | autor: Gas (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014