Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Optimistická správa zo služobnej cesty

O tom čo zažili čínskí priatelia keď v roku 2139 navštívili jednu oslavujúcu bratislavskú knižnicu (CVTI - Centrum vedecko technických informácií)
Správa zo služobnej cesty.

Krajina: Slovenské federatívne zoskupenie

Miesto konania: Centrum vedecko technických informácii Slovenského federatívneho zoskupenia (CVTI SFZ), Teng Sing Pia-ova 8/A, 811 04 Bratislava

Názov podujatia: Medzinárodna konferencia pri príležitosti 200 rokov od vzniku CVTI SFZ

Spôsob dopravy: Metrom z Pekingu do Užhorodu , potom auto do mesta Trnava odtial konským povozom (viď poznámka na konci správy)

Finančné zabezpečenie: Fond Činskej akadémie vied na podporu vedy v spriatelených rozvojových krajinách

Opis priebehu služobnej cesty:

Úvodná informácia o navštívenej krajine.

 Slovenské federatívne zoskupenie (SFZ) tvorí zväzok troch bratských národov Slovákov (0,5 mil.), Rómov (0,35 mil.) a Maďarov (0,15 mil.). Hlavné mesto Martin-Háza je v strede krajiny, mena Slovenský Groš (SVG kurz 1Juan =30,164 SVG). Ide o rozvojovú krajinu s prevažujúcim lesným hospodárstvom , krajina sa usiluje o zaradenie do Všečínskeho zväzu národov (VčZN) a v roku 2135 požiadala o členstvo v VčZN , aktuálne prebiehajú prístupové rokovania. Vo svete je SFZ známe ako vyhľadavana turistická destinácia najmä pre rozsiahle lesy (tvoria asi 98 percent územia) v ktorých sa nachádza množstvo exotickej zveri, hmyzu a rastlinstva (napríklad zajac poľný, vrabec obyčajný, mlynárik kapustný či diablik močiarny), naviac v južnej časti územia sú obrovské zásoby najkvalitnejšej pitnej vody na svete.

 Zaujímavosť: SFZ je najväčším svetovým exportérom štýlového hudobného nástroja v jazyku pôvodného obyvateľstva „Fujara“ (no vo svete známejšie pod menom Big Pan Pipe).

 Upozornenie pre prípadných návštevníkov krajiny: Čínsky sa dá bežne dohovoriť len v metropole ! a mimo nej už len v najrozvinutejšej východnej časti krajiny obývanej rómskym etnikom.

Priebeh konferencie: Pokiaľ ide o odbornú stránku podujatia, väčšina príspevkov sa niesla v slávnostnom duchu a mala formu zdravíc od spriatelených inštitúcii. Napriek tomu sa vyskytlo aj niekoľko veľmi podnetných vystúpení.
Nás najviac zaujalo vystúpenie zástupcu Federálnej Trojjedinnej Národnej Knižnice (FTNK) z metropoly krajiny v ktorom sa referovalo o zámere nasadiť univerzálny integrovaný knižnično informačný systém (pracovný názov KIS423-G) na dešifrovanie záznamov o knihách ktoré boli urobené v minulosti v jazykoch už vyhynutých národov.
 Z veľkým záujmom sa stretol aj príspevok zástupkyne hostiteľskej organizácie ktorá predstavila originálnu koncepciu šírenia a popularizácie vedeckých poznatkov nielen v spoločnosti ale aj v rozsiahlych lesoch SFZ. Tento na prvý pohľad nezvyčajný prístup predstavuje totiž logickú reflexiu situácie keď je drvivá väčšina obyvateľstva SFZ rozptýlená práve v lesoch.
 Zo spoločenských podujatí pripravených pre účastnikov podujatia treba uviesť prehliadku budovy, vrátane bezplatného použitia originálneho systému toaliet (bude vysvetlené nižšie). Budova CVTI SFZ (z roku 2007 !) pôvodne slúžila ako takzvaná Knižnica (pre laikov knižnica je miesto kde v dávnej minulosti naši predkovia skladovali informácie uložené na papierových nosičoch - takzvaných knihách). Vďaka obetavosti celých generácii pracovníkov CVTI SFZ možno ešte aj dnes v suteréne budovy (takzvaná Mitchovitch Hall) obdivovať zbytky ešte celkom zachovalých zbierok na papierových nosičoch. S bývalou funkciou knižnice zrejme súvisi aj ďalšia pozoruhodnosť budovy totiž Digitalizačné pracovisko. To je plné podivných zariadení ktorými sa naši predkovia snažili previesť informácie zo spomínaných kníh do normálnej podoby. Niektoré z týchto zariadení sú dokonca dodnes funkčné ! Údiv účastníkov vzbudil najmä obrovský stroj zo železa, skla a rôznych plastov a drahých kovov ktorý pomocou dômyselnej sústavy sofistikovaných zariadení dokáže sám obracať kúsky papierov. Nikto už dnes netuší ako ten stroj vlastne funguje a ako ho vlastne dostali do budovy (vo svete zberateľov technických kuriozít je tento stroj známy pod menom „Kevely Machine“ a to podľa bratislavskej rodiny Kevély ktorá si odovzdávala tajomstvá tohto stroja z generácie na generáciu, nepretržite až do začiatku 22. storočia).

Šokom, hlavne pre účastníkov z Ázie, bol ale vrchol prehliadky totiž ukážka funkcie starobylých toaliet inštalovaných v budove. Ide o to, že ako splachovacie médium sa v týchto toaletách dodnes používa Pitná Voda !!! Jedným dychom však treba povedať, že systém sa používa už len ojedinele teda pri skutočne výnimočných príležitostiach. Všetci zahraniční účastníci si túto príležitosť pochopiteľne nenechali ujsť a veľkorysú ponuku organizátorov aj využili – lebo vidieť ako po sebe splachujete tekutinou v hodnote minimálne rovnakej akou je priemerná ročná mzda v Číne, tak to bol skutočne ohromujúci  zážitok !

 Závery a doporučenia:

 1. Nadviazať spoluprácu medzi Činskou akadémiou vied a CVTI SFZ s cieľom pripraviť spoločný projekt na popularizáciu vedy aj mimo spoločnosti a to so špeciálnym zameraním na riedko obývanú oblasť Sibíre.

 2. Bližšie sa oboznámiť so systémom KIS423-G  a posúdiť možnosti odkúpenia licencie a jeho následného nasadenia vo VčZN a to ako nástroja na uchovanie kultúrneho dedičstva ukrytého vo vyhynutých jazykov (čeština, nemčina, maďarčina  a podobné exotické jazyky) .

V Pekingu dňa 30.10. 2139

 Podpis predkladateľa správy

Poznámka k spôsobu dopravy: akcia sa konala v období dažďov a vtedy je mestečko Bratislava dostupne len po rieke Dunaj alebo koňmo.

Zo sveta knižníc | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014